President: Mr. Mukesh G. Baniya
Vice President: Mr. Sanjay S. Baniya
Secretary: Mr. Dinesh L. Baniya
Asst. Secretary: Mr. Shekhar T. Kasotiya
Cashier: Mr. Shirish P. Baniya
Asst Cashier: Mr. Chetan P. Baniya
Legal Advisor: Ms. Gayatri J. Fulsunge
Advisor: Mr. Praveen D. Peherwar
Mr. Suresh M. Baniya
Organiser: Mr. Ghanshyam P. Fulsunge
Mr. Anil T. Fulsunge
Mr. Bhushan R. Siraswar
Mr. Manish R. Chaudhari
Mr. Nitin N. Hajare
Mahila Aghadi: Ms. Sangeeta H. Peherwar
Ms. Lata J. Hiranwar
Ms. Chanda M. Baniya
Ms. Pushpa D. Baniya
Ms. Lalita S. Siraswar
Working Committee: Mr. Jagdish S. Peherwar
Mr. Yogesh J. Hiranwar
Mr. Mitesh D. Baniya
Mr. Hardik D. Baniya
Mr. Chetan S. Fulsunge