President: Mr. Mukesh G Baniya
Vice President: Mr. Yogesh N Baniya
Secretary: Mr. Dinesh L Baniya
Asst. Secretary: Mr. Shekhar T Kasotiya
Cashier: Mr. Shirish P Baniya
Asst Cashier: Mr. Pravesh S Biloriya
Legal Advisor: Ms. Gayatri J Fulsunge
Advisor: Mr. Praveen D Peherwar
Mr. Suresh M Baniya
Organiser: Mr. Ghanshyam P Fulsunge
Mr. Anil T Fulsunge
Mr. Harish L Baniya
Mr. Chetan P Baniya
Mr. Arun S Dhanwar
Mahila Aghadi: Ms. Sangeeta H Peherwar
Ms. Lata J Hiranwar
Ms. Chanda M Baniya
Ms. Pushpa D Baniya
Working Committee: Mr. Jagdish H Peherwar
Mr. Praveen K Hazare
Mr. Rajesh D Hazare
Mr. Dinesh P Baniya